Uczestnictwo w fitness klubach i siłowniach jako jeden z elementów zdrowego stylu życia mieszkańców Krakowa
PDF

Słowa kluczowe

fitness
fitness klub
Kraków
„przemysł zdrowotny”
siłownia
styl życia
prozdrowotny styl życia Krakow
fitness
fitness club
gym
health industry
healthy lifestyle
lifestyle

Jak cytować

Żmuda-Pałka, M., & Siwek, M. (2019). Uczestnictwo w fitness klubach i siłowniach jako jeden z elementów zdrowego stylu życia mieszkańców Krakowa. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 67-78. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.14

Abstrakt

XXI wiek to epoka dbania o wygląd, starania o zdrowy tryb życia i poprawę jakości życia. „Kult ciała” stał się globalnym trendem, a zachowania prozdrowotne zaczęto traktować jako nowy styl życia, który polega na odchodzeniu od tradycyjnych form spędzania czasu wolnego ze znajomymi, na rzecz odosobnionego i zindywidualizowanego gospodarowania czasem poza pracą. Współczesny prozdrowotny styl życia powoduje, że rynek związany z branżą sportową i rekreacyjną rozwija się, pojawiają się nowe obiekty, w tym fitness kluby i siłownie. Celem pracy była diagnoza krakowskich fitness klubów i siłowni na terenie miasta Krakowa. W pierwszej części opisano „przemysł zdrowotny”. Następnie scharakteryzowano styl życia. W trzeciej przybliżono Kraków jako miasto rozwijające się. W czwartej natomiast ukazano ofertę usług dostępnych dla mieszkańców Krakowa w wybranych fitness klubach i siłowniach.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.14
PDF