Filozoficzne refleksje nad turystyką
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
człowiek
światopogląd
filozofia turystyki

Jak cytować

Zaborniak, S., Mytskan, B., Mytskan, T., Protsyshyn, N., Ivanshyn, I., & Żegleń, P. (2019). Filozoficzne refleksje nad turystyką. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 129–145. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.20

Abstrakt

Celem artykułu jest uwypuklenie istoty turystyki jako środka kształtującego osobowość turysty. W pracy zastosowano metodę analizy danych zastanych, literatury przedmiotu, zasobów źródeł elektronicznych. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: jednym z czynników wpływających na rozwój turystyki jest potrzeba zweryfikowania tradycyjnego pojmowania turystyki. Według autorów, powinno się uwypuklać znaczenie turystyki
w aspekcie ideologicznym, kulturowym, humanistycznym, etycznym, poznawczym itp. Biorąc to pod uwagę, rozpatrujemy zjawisko turystyki jako czynnik wpływający na ogólny światopogląd człowieka. W związku z tym, turystyka daje powody do postrzegania jej od strony filozoficznej, zawierającej aspekty epistemologiczne, społeczne, aksjologiczne, duchowe i inne. Rozpatrując fenomen turystyki z filozoficznego punktu widzenia, należy podkreślić, że turystyka sprzyja unifikacji, komunikacji i socjalizacji, jak również rozprzestrzenianiu wartości etycznych w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.20
PDF (English)