Geneza i treść fitness: analiza teoretyczna i metodologiczna
PDF (English)

Słowa kluczowe

geneza fitnessu
ewolucja fitnessu
historia fitnessu
rozwój, analiza metodyczna
analiza metodyczna
definicje terminu „fitness”

Jak cytować

Prystupa, E., Chekhovska, L., Zhdanova, O., & Chekhovska, M. (2019). Geneza i treść fitness: analiza teoretyczna i metodologiczna. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 147–161. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.09

Abstrakt

Upowszechnienie się fitnessu wśród ludzi na całym świecie nie ominęło Ukrainy, gdzie można zaobserwować bardzo żywe zainteresowanie tym rodzajem działań rekreacyjnych. Celem pracy było zbadanie źródła rekreacyjnej sprawności fizycznej (fitness). Artykuł podkreśla genezę sprawności związanej ze zdrowiem w kontekście międzynarodowym, a także w poszczególnych krajach świata. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi rekreacyjnej formy fitnessu na Ukrainie oraz powstaniu ukraińskiego rynku usług fitness w późnych latach dziewięćdziesiątych. Od roku 2005 obserwuje się na Ukrainie gwałtowny rozwój przemysłu związanego z fitnessem. Autorzy zajmują się również współczesnym rozwojem usług fitness. Jednocześnie zajęto się kwestią terminologii. Różne publikacje podają różne interpretacje systemu terminologicznego oraz samego terminu „fitness”. Chociaż termin „fitness” jako określenie systemu poprawiającego jakość życia stopniowo ewoluował, jego powszechnie przyjęte znaczenie nie zostało do tej pory opracowane. Różne definicje tego pojęcia należy uznać za komplementarne. Termin „fitness” ma długą historię i różne wersje pochodzenia i ewolucji. Dwie z nich są uważane za istotne, tj. wersja zachodnia i wschodnia. Ze względów ideologicznych fitness w Związku Radzieckim (którego Ukraina była częścią do 1991 r.) był niemal zupełnie ignorowany. Niemniej jednak, w połowie lat80.ubiegłego stulecia fitness po-jawił się w ZSRR. Powstawanie rynku usług fitness w niepodległej Ukrainie rozpoczęło się pod koniec lat 90. Branża fitness na Ukrainie stale się rozwija.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.09
PDF (English)