Infrastruktura wolnoczasowa, preferencje, możliwości i oczekiwania, dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież ze środowiska małomiasteczkowego
PDF

Słowa kluczowe

oferta wolnoczasowa
oczekiwania i wybory
młodzież szkolna

Jak cytować

Kmiecińska, M. (2019). Infrastruktura wolnoczasowa, preferencje, możliwości i oczekiwania, dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież ze środowiska małomiasteczkowego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 125–146. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.08

Abstrakt

Celem pracy jest analiza możliwości i ograniczeń w zakresie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w małym mieście w województwie lubuskim, w Sulechowie. Badaniami objęto grupę młodzieży w wieku od 16 do 18 roku życia. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Przedstawiono dane liczbowe i procentowe oraz poziom istotności różnic uzyskanych odpowiedzi –w odniesieniu do płci i typu szkoły. Z analizy danych wynika, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie są zadowoleni z możliwości spędzania czasu wolnego w Sulechowie. Wielu z nich korzysta z infrastruktury wolnoczasowej innych miast.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.08
PDF