Jiří Stanislav Guth-Jarkovský w ruchu olimpijskim okresu międzywojennego
PDF (English)

Słowa kluczowe

Jiří Guth-Jarkovský
Czechosłowacki Komitet Olimpijski
Czechosłowacki Ruch Olimpijski
8. Kongres Olimpijski Jiří Guth-Jarkovský
Czechoslovak Olympic Committee
Czechoslovak Olympic Movement
the 8th Olympic Congress

Jak cytować

Kolář, F. (2019). Jiří Stanislav Guth-Jarkovský w ruchu olimpijskim okresu międzywojennego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 35-46. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.02

Abstrakt

Artykuł śledzi działalność JiřiegoStanislava Guth-Jarkovskýego w wymienionym okresie, za-równo na scenie ojczystej, jak i międzynarodowej. W nowym państwie, jakim była Czechosłowacja, trzeba było zorganizować nowy Czechosłowacki Komitet Olimpijski, który miał reprezentować sportowców wszystkich narodowości. Jednak postępowało to bardzo opornie. Wobec rosnącego w siłę autorytetu stowarzyszeń sportowych, ich młodzi działacze domagali się również większego udziału w decyzjach podejmowanych przez CKOl. Dlatego też, w drugiej połowie lat 20. XX w nastąpił kryzys w Czechosłowackim Komitecie Olimpijskim, na który Guth-Jarkovskýzareagował ustępując ze swego stanowiska. Niemniej, przez cały okres międzywojnia pozostał on aktywnym członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Na początku piastował stanowisko Sekretarza Generalnego, później został członkiem zarządu. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i przyjęciu Karty Olimpijskiej oraz w organizacji 8. Kongresu Olimpijskiego w Pradze w 1925 roku. Jednak w 1936 roku jego reputacji bardzo zaszkodziło poparcie, jakiego udzielił organizacji X Igrzysk Olimpijskich w zdominowanym przez nazistów Berlinie.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.02
PDF (English)