Zakres ruchomości kręgosłupa i bioder oraz morfologia stóp u nastoletnich tancerek baletowych
PDF (English)

Słowa kluczowe

tancerze baletowi
koślawość palucha
zakres ruchu
kąty stopy

Jak cytować

Rutkowski, T. (2022). Zakres ruchomości kręgosłupa i bioder oraz morfologia stóp u nastoletnich tancerek baletowych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(4), 129–142. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.30

Abstrakt

Celem niniejszego badania była ocena zakresu ruchomości kręgosłupa i bioder oraz kątów stopy u nastoletnich tancerek baletowych. Przebadano 20 tancerek baletowych (DANCE) oraz 20 nietrenujących kobiet w tym samym wieku stanowiącą grupę kontrolną (CON). Ocenę zakresu ruchomości kręgosłupa i bioder (ROM) przeprowadzono za pomocą goniometru i taśmy centymetrowej. Kąty stóp oceniano przy użyciu podoskopu. W badaniu ROM kręgosłupa istotne statystycznie różnice wykazano w teście Tomayera, ruchomości kręgosłupa piersiowego oraz zakresach rotacji odcinka lędźwiowego. Analizując ROM stawu biodrowego, zaobserwowano statystycznie istotne różnice we wszystkich badanych ruchach. U tancerek baletowych zaobserwowano zwiększony kąt koślawości palucha zarówno w kończynie dominującej, jak i niedominującej. Cechowały się także większym zakresem ruchu zgięcia i wyprostu w odcinku piersiowym kręgosłupa oraz większym wyprostem i rotacją kręgosłupa lędźwiowego. Uzyskane wyniki wskazują, że nastoletnie tancerki baletowe są predysponowane do zwiększonego ryzyka wystąpienia bólu związanego z urazem układu mięśniowo-szkieletowego.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.30
PDF (English)