Sylwetka uczestnika rekreacji mantrailingowej w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

mantrailing
rekreacja
aktywność fizyczna
sporty kynologiczne mantrailing
recreation
physical activity
dog sports

Jak cytować

Warcholik, W., & Chmielowska, D. (2021). Sylwetka uczestnika rekreacji mantrailingowej w Polsce . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 143-154. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.22

Abstrakt

Celem pracy było określenie profilu osoby uprawiającej tropienie użytkowe (mantrailing) na terenie Polski. Badaniem objęto osoby zainteresowane rekreacją mantrailingową – członków grupy Mantrailing Polska. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki badawczej kwestionariusza ankiety, opracowanego przez autorów artykułu. Osoby zainteresowane mantrailingiem są grupą relatywnie młodą i dobrze wykształconą, w zdecydowanej większości zamieszkującą ośrodki miejskie. Podobnie jak w większości aktywności związanych z psami, liczebnie przeważają w niej kobiety. Podstawowymi motywami uprawiania mantrailingu w Polsce jest określenie potrzeb i predyspozycji psa oraz chęć obserwacji jego aktywności bezpośrednio w warunkach pracy w terenie. Dla amatorów tropienia użytkowego zdawanie egzaminów i uzyskiwanie certyfikatów w tym zakresie nie jest istotne, podobnie jak aspekt rywalizacji między ich psami. Listę ras psów mantrailingowych cechuje ogromna różnorodność. W większości opinii brak też zdecydowanych wskazań ras preferowanych w tropieniu użytkowym. Głównymi inhibitorami mantrailingu w Polsce są ograniczenia czasowe i czynnik finansowy.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.22
PDF (English)