Wiek menarche dziewcząt z województwa lubuskiego w odniesieniu do środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, liczby dzieci w rodzinie i standardu życia
PDF

Słowa kluczowe

dziewczęta
menarche
uwarunkowania

Jak cytować

Tatarczuk, J., Asienkiewicz, R., Wandycz, A., & Hirko, A. (2021). Wiek menarche dziewcząt z województwa lubuskiego w odniesieniu do środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, liczby dzieci w rodzinie i standardu życia. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 107–121. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.20

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu dojrzewania dziewcząt w województwa lubuskiego w zależności od środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, liczby dzieci w rodzinie i standardu życia. Materiał stanowią wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015–2017 w wybranych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wśród 10–18 letnich dziewcząt, które już osiągnęły wiek menarche. Łącznie zbadano 3525 dziewcząt. Dane zebrano za pomocą sondażu diagnostycznego, metodą retrospektywną, techniką była ankieta, a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. Wyliczono podstawowe charakterystyki statystyczne dla każdej zmiennej, jednoczynnikową analizę wariancji, poziom istotności różnic oraz test niezależności. Dokonano także walidacji kwestionariusza ankiety, który współczynnik rzetelności wyniósł 0,68, co kwalifikuje go do wykorzystania w badaniach przekrojowych. W wyniku analizy materiału stwierdzono, że najwcześniej dojrzewały dziewczęta: ze średnich i małych miast, córki ojców z wykształceniem wyższym lub zawodowym, córki matek z wykształceniem wyższym, dziewczęta wzrastające w rodzinach z jednym dzieckiem, dziewczęta z rodzin najbogatszych.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.20
PDF