O ważności metafizyki w teorii nietrywialnego wychowania fizycznego – tradycja polska
PDF (English)

Słowa kluczowe

filozofia wychowania fizycznego
przyczynowość w wychowaniu fizycznym
sens wychowania fizycznego
cele wychowania fizycznego

Jak cytować

Pawłucki, A. (2021). O ważności metafizyki w teorii nietrywialnego wychowania fizycznego – tradycja polska. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 107–123. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.13

Abstrakt

Poznanie socjologiczne wychowania fizycznego jest samo w sobie kompletne, ale niewystarczające. W socjologicznej teorii znajdujemy wyjaśnienia funkcji społecznych i indywidualnych wychowania fizycznego, ale już nie: 1) uzasadnienie racji pochodzenia – skąd się bierze, dlaczego jest oraz 2) interpretację znaczeniajaka wartość uzasadnia sens? Pytanie pierwsze wymaga odwołania się do filozofii pierwszej (metafizyki), a drugie do filozofii wartości, filozofii społecznej i filozofii kultury. Poszerzenie zakresu poznania wychowania fizycznego o filozoficzny wątek ukazuje tę dziedzinę wychowania jako osobliwość metafizyczną i kulturowy powszechnik trójstopniowego łańcucha przyczynowości społecznej. W realiach uczelni pedagogicznej przeistoczenie teoretyka wychowania fizycznego w postać filozofa wychowania fizycznego następuje wraz z operacją uzasadnienia sensowności bytu: przejścia od wyjaśnienia istnienia bytu w świetle prawdy o przyczynie do uzasadnienia słuszności istnienia bytu w świetle prawdy o dobru. Intelektualizacja racjonalności filozoficznej studenta jako przyszłego nauczyciela – uwzględniająca w jego kształceniu problem pochodzenia i sensu wychowania fizycznego – może wzmagać dyskretnie efektywność oddziaływań na osobowość ucznia. Celem rozważań jest ukazanie ważności myślenia metafizycznego w poszerzaniu zakresu eksplikacyjnego teorii wychowania fizycznego: od trywialności do nietrywialności.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.13
PDF (English)