Ryzyko urazów incydentalnych i nawracających wśród młodych zawodników wybranych gier zespołowych
PDF

Słowa kluczowe

ryzyko urazu
młodzi sportowcy
dyscypliny drużynowe
football amerykański
piłka nożna
piłka ręczna injury risk
young athletes
team games
American football
soccer
handball

Jak cytować

Koźlenia, D., & Domaradzki, J. (2020). Ryzyko urazów incydentalnych i nawracających wśród młodych zawodników wybranych gier zespołowych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 91-102. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.23

Abstrakt

Cel pracy: Celem pracy było oszacowanie ryzyka wystąpienia urazu incydentalnego oraz urazów nawracających wśród młodych zawodników wybranych gier zespołowych z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych i morfologicznych.

Materiał i metody badań: Do badań włączono 125 młodych sportowców. Przebadano 22 zawodników footballu amerykańskiego, 30 piłkarzy nożnych, 49 zawodników piłki ręcznej i 24 siatkarzy. Narzędziem badań był kwestionariusz dotyczący urazów związanych z uprawianą dyscypliną sportu, jakim uległ zawodnik w okresie kariery zawodniczej.

Wyniki: Zdecydowana większość młodych sportowców odnosi urazy. Podstawowymi czynnikami ryzyka urazów jednorazowych jest długość stażu treningowego (lata). W przypadku urazów nawracających jest to staż treningowy, ale także tygodniowa objętość treningowa. Ryzyko urazu wzrasta z każdym rokiem treningów o 30%. W przypadku urazów nawracających wysokość ryzyka wzrasta z każdym rokiem treningów o 28% oraz o 26% wraz ze wzrostem objętości treningowej. Budowa morfologiczna i wiek nie są czynnikami decydującymi o zwiększonym ryzyku urazu.

Wnioski: Wraz ze wzrostem długości stażu treningowego, a także objętości treningowej rośnie ryzyko wystąpienia urazu sportowego. Wymagane jest zatem podjęcie działań długofalowych
w procesie treningowym z doborem odpowiednich obciążeń treningowych, metod prewencji urazów sportowych i technik regeneracji, chroniących młodych sportowców przed urazami.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.23
PDF