Aspekt psycho-fizjologiczny przygotowania sportowego w karate
PDF (English)

Słowa kluczowe

sztuki walki
karate
psycho-fizjologiczny trening sportowy
wyniki sportowe

Jak cytować

Benedik, Ľudovít, & Görner, K. (2020). Aspekt psycho-fizjologiczny przygotowania sportowego w karate. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 79–90. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.14

Abstrakt

W naszym artykule, który ma charakter przeglądowy, porównaliśmy wnioski (wyniki badań)
z kilkunastu artykułów o charakterze naukowym. Staraliśmy się wskazać, w jakim stopniu aspekty psychofizjologiczne w tradycyjnych sztukach walki są zaangażowane w projektowanie (planowanie i przygotowanie) treningu sportu w karate. Próbowaliśmy zbliżyć się do postrzegania różnicy pomiędzy sztukami walki a sportami walki, podkreślając psychologiczny wymiar treningu w karate sportowym w stosunku do treningu fizycznego. Jednocześnie szukaliśmy relacji, dających nam odpowiedź, który z tych aspektów jest bardziej skuteczny pod względem osiąganych wyników sportowych. W naszej analizie treści opracowań naukowych staraliśmy się podkreślić sposoby rozwoju osobowości i motywacji sportowca w kontekście treningu sportowego w dziedzinie karate. Podsumowując te rozważania, na podstawie pogłębionej i kompleksowej analizy treści ustaleń zwracamy uwagę na fakt, że tylko wzajemna korelacja obu wybranych aspektów może dać pożądane (zamierzone) wyniki sportowe w ramach treningu sportowego w karate.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.14
PDF (English)