Nr 2 (2018): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2018, z. 2

SPIS TREŚCI
Piotr BOROWSKI
Doktryna państwa dobrobytu a współczesna polityka pieniężna Królestwa Danii 
Arleta DULKOWSKA
Konstytucja RP jako gwarant ochrony prawa do wolności twórczości artystycznej 
Justyna JASIŃSKA
Dopuszczalność interwencji ubocznej w powództwie o ustalenie ojcostwa 
Геннадій МАГАСЬ
Tеоретичні засади державного управління у сфері охорони державного кордону 
Mateusz PAPUCKI
Standardy regionalne dotyczące zwalczania korupcji
Aleksander SŁYSZ
In dubio pro tributario – dyskryminacja grupy podatników. Czy obecny kształt norm narusza zasadę równości wobec prawa? 
Anna HAŁADYJ
[rec.] M.M. Szwejkowska, E.M. Zębek, Leksykon łowiectwa, Olsztyn 2017, ss. 122 
Dominik MAJCZAK
Komunikat o działalności Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego przy Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza

Pełny numer