Nr 2 (2019): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2019, z. 2

SPIS TREŚCI
Aleksander LIPIŃSKI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

W sprawie zagospodarowania przestrzennego terenów osuwiskowych 

Paulina PAŁACH, Błażej PEZDA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarząd sukcesyjny – zmiany w prawie gospodarczym w zakresie działalności reglamentowanej i prawie podatkowym 
Patrycja SOŁTYSIAK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Prawa dziecka wskazane w Deklaracji Praw Dziecka
Przemysław RUSINOWSKI
Okazanie w ujęciu zasad taktyki kryminalistycznej
Paweł SZECÓWKA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Odwołanie niedewolutywne jako półśrodek w realizacji zasady dwuinstancyjnego postępowania

Przemysław SZOT, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Justyna ZAJĄC-WYSOCKA, Uniwersytet Jagielloński

Opodatkowanie podmiotów prowadzących działalność leśną w związku z ustanowieniem na posiadanych przez nie gruntach służebności przesyłu – w świetle najnowszego orzecznictwa 

Ewa WÓJCICKA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, 8 V 2019) 

Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane, 17–18 X 2019) 

Opublikowane: 2020-03-24

Pełny numer