Nr 1 (2020): Gubernaculum et Administratio

SPIS TREŚCI

 

Marian GRZYBOWSKI

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Konstytucyjna pozycja premiera na Węgrzech, w Rumunii i w Rzeczypospolitej Polskiej (analiza prawno-porównawcza)

Olgierd KUCHARSKI

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Nagrody pieniężne dla pracownika

Grzegorz KUŹNIK

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podstawy ustroju państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Dominik MAJCZAK

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Zastępstwo prezydenta RP na gruncie Konstytucji marcowej –teoria i praktyka

Teresa MUCHA-POPIEL

Fundacja "Warto Żyć" w Zawierciu

Uwarunkowania prawne i zarządzanie organizacjami pozarządowymi w Polsce

Malwina A. TKACZ

Uniwersytet Warszawski

Prawo i moralność w Filozofii prawa Gustava Radbrucha z nawiązaniem do myśli Immanuela Kanta

Opublikowane: 2020-10-04

Pełny numer