Nr 1 (2016): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2016, z. 1

SPIS TREŚCI
Paulina BIEŚ-SROKOSZ

Legal position and legal forms of activities of government agencies in Poland 
Justyna Anna BŁASZCZAK
Kontrola społeczna finansowania kampanii wyborczych w Polsce 
Agnieszka FRANCZAK
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) 
Martyna JOŃCZYK
Kontratyp a karcenie małoletnich w polskim prawie karnym 
Jindřich KALUŽA
The IT skills in selected small non-profit and administration organisations of Częstochowa region
Michał MAKUCH
Organizacja sądownictwa cywilnego w Królestwie Polskim okresu konstytucyjnego (1815–1831) 
Jerzy ROTKO
Wybrane zagadnienia metodologiczne badania orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony środowiska 
Дмитрий СТАХАНОВ
Услуги в государственном управлении и на предприятиях с точки зрения маркетинга 
Paweł WOLNICKI
Dostęp do informacji o archiwach w Biuletynie Informacji Publicznej
Magdalena WRZALIK
Geneza i ewolucja głosowania korespondencyjnego w Polsce
SPRAWOZDANIA
Ewa WÓJCICKA
Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju (ogólnopolska konferencja naukowa, Częstochowa, 1 VI 2016)

Pełny numer