Nr 2 (2015): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2015, z. 2

SPIS TREŚCI
Jadwiga GLUMIŃSKA-PAWLIC

Zasady udzielania i kontrola wykorzystania dotacji oświatowych dla szkół prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 
Katarzyna KOCHEL
Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego a jurysdykcja sądów krajowych 
Olgierd KUCHARSKI
Podwyższenie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie wniosku inspektora pracy
Marek STYCH, Andrei TSIMAYEU
Wybrane rozwiązania prawne dotyczące form kontroli zdrowotności roślin w Polsce
Валерий ОКУЛИЧ-КАЗАРИН, Дмитрий СТАХАНОВ, Николай ЖИРНЫЙ
Анализ структуры администрирования качества муниципальных услуг в России 
Mariusz PARADOWSKI
Sytuacja prawna podmiotów postępowania egzekucyjnego w administracji 
Tomasz SROGOSZ
Succession between Europols in Respect of Agreements Concluded with Non-EU Bodies (Reflections in the Context of Proposal for Regulation Governing Europol) 
Izabela URBANIAK-MASTALERZ
Międzynarodowe postępowanie karne a prawo Unii Europejskiej 
Bogusław PRZYWORA
Sprawozdanie z wykładu otwartego pt. „Zmiany w polskim prawie osobowym, czyli między innymi o tym, jak John Kowalski bierze ślub nad pobliskim ruczajem” – 21 kwietnia 2015 r. 
Mariusz PARADOWSKI
Sprawozdanie z wykładu otwartego pt.: „Pozycja prawna inwestora budowlanego w prawie administracyjnym” – 20 maja 2015 r. 
Ewa WÓJCICKA
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania”, Częstochowa 27 maja 2015 r. 
Paulina BIEŚ-SROKOSZ
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 13–14 października 2015 r. 

Pełny numer