Optymalizacja aktywności ruchowej i stanu psychofizycznego studentek za pomocą aerobiku tanecznego
PDF (English)

Słowa kluczowe

aktywność fizyczna
aerobik taneczny
studentki
stan psychofizyczny

Jak cytować

Chuprun, N., & Yurchenko, I. (2020). Optymalizacja aktywności ruchowej i stanu psychofizycznego studentek za pomocą aerobiku tanecznego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(1), 121–131. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.07

Abstrakt

CEL: przetestowanie efektywności aerobiku tanecznego w celu optymalizacji aktywności ruchowej i stanu psychofizycznego studentek. METODY: medyczne i biologiczne: masa ciała (kg), BPM i BPD (mmHg), ChSS w stanie spoczynku i test Stange. Wszystkie dane uzyskane w badaniu zostały przetworzone zgodnie z procedurami opisowych i porównawczych metod statystycznych. Z obszaru statystyki opisowej zdefiniowano następujące parametry: reprezentatywne parametry centralne i dyspersyjne: średnia arytmetyczna -; odchylenie standardowe -; pomiar początkowy i końcowy. Przeprowadzono niesparowany test, zastosowany w statystyce porównawczej, w celu porównania średnich arytmetycznych dwóch niezależnych zestawów danych (grupy eksperymentalne i kontrolne). Analizę statystyczną przeprowadzono stosując oprogramowanie statystyczne SPSS. WYNIKI: Podczas nauki, a zwłaszcza podczas egzaminu, uczniowie doświadczają silnego stresu psycho-emocjonalnego, a stan fizyczny pogarsza się. Zastosowanie aerobiku tanecznego ma pozytywny wpływ na stan psychofizyczny studentek i optymalizację ich aktywności fizycznej. WNIOSKI: Analiza porównawcza danych potwierdziła skuteczność narzędzi do aerobiku tanecznego nie tylko przy braku negatywnych zmian podczas sesji egzaminacyjnej, ale także poprawie stanu psychofizycznego (stan zdrowia metodą WAM w KG – 3,8 punktu, EG1 – 4,3 punktu, EG2 – 4,5 punktu, ЕG3 – 4,8 punktu) i poziom zdrowia somatycznego uczniów (w KG 0,23 ± 0,04 punktu, ЕG1 8,78 ± 0,50 punktów, ЕG2 8,77 ± 0,61 punktu, ЕG3 11, 65 ± 0,55 punktów)

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.07
PDF (English)