Tenis stołowy w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Akademickie Mistrzostwa Świata)
PDF

Słowa kluczowe

historia kultury fizycznej
sport akademicki
tenis stołowy history of physical culture
university sport
table tennis

Jak cytować

Pięta, W. (2020). Tenis stołowy w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Akademickie Mistrzostwa Świata). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(1), 99-118. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.06

Abstrakt

Tenis stołowy w środowisku akademickim w Polsce ma ponad dziewięćdziesięcioletnią historię. Polscy studenci uczestniczą w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym od pięciu dekad. Swoje światowe kariery sportowe w barwach Akademickiego Związku Sportowego rozpoczynali Andrzej Grubba i Leszek Kucharski, późniejsi medaliści mistrzostw świata i Europy, olimpijczycy. Polska organizowała dwukrotnie akademickie mistrzostwa świata. Gdańskie akademickie mistrzostwa świata w 1984 r. były zabezpieczone operacyjnie przez tamtejszy Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.06
PDF