Tenis stołowy w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Akademickie Mistrzostwa Świata)
PDF

Słowa kluczowe

historia kultury fizycznej
sport akademicki
tenis stołowy

Jak cytować

Pięta, W. (2020). Tenis stołowy w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Akademickie Mistrzostwa Świata). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(1), 99–118. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.06

Abstrakt

Tenis stołowy w środowisku akademickim w Polsce ma ponad dziewięćdziesięcioletnią historię. Polscy studenci uczestniczą w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym od pięciu dekad. Swoje światowe kariery sportowe w barwach Akademickiego Związku Sportowego rozpoczynali Andrzej Grubba i Leszek Kucharski, późniejsi medaliści mistrzostw świata i Europy, olimpijczycy. Polska organizowała dwukrotnie akademickie mistrzostwa świata. Gdańskie akademickie mistrzostwa świata w 1984 r. były zabezpieczone operacyjnie przez tamtejszy Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.06
PDF