Czeski i czechosłowacki Autoklub w okresie od 1904 do 1928
PDF (English)

Słowa kluczowe

wyścigi samochodowe
struktura organizacyjna Autoklubu
kontakty międzynarodowe
siedziba klubu

Jak cytować

Waic, M. (2019). Czeski i czechosłowacki Autoklub w okresie od 1904 do 1928. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(2), 85–104. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.16

Abstrakt

Artykuł opisuje wyścigi samochodowe oraz działalność czeskiego i czechosłowackiego Autoklubu od jego założenia w 1904 r. do 1928 r. Działalność Autoklubu zanalizowano głownie pod kątem powstania i działalności elit społecznych w międzywojennej Czechosłowacji. Dzięki kontaktom jego przedstawicieli z wiodącymi politykami i przemysłowcami w kraju, Autoklub Republiki Czechosłowackiej był bardzo wpływową organizacją. W pierwszej dekadzie swojego istnienia w międzywojennej Czechosłowacji Autoklub wykorzystał stabilizację gospodarczą i późniejszą koniunkturę ekonomiczną.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.16
PDF (English)