Czeski i czechosłowacki Autoklub w okresie od 1904 do 1928
PDF (English)

Słowa kluczowe

wyścigi samochodowe
struktura organizacyjna Autoklubu
kontakty międzynarodowe
siedziba klubu motor racing
organizational structure of the Autoklub
international contacts
clubhouse

Jak cytować

Waic, M. (2019). Czeski i czechosłowacki Autoklub w okresie od 1904 do 1928. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(2), 85-104. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.16

Abstrakt

Artykuł opisuje wyścigi samochodowe oraz działalność czeskiego i czechosłowackiego Autoklubu od jego założenia w 1904 r. do 1928 r. Działalność Autoklubu zanalizowano głownie pod kątem powstania i działalności elit społecznych w międzywojennej Czechosłowacji. Dzięki kontaktom jego przedstawicieli z wiodącymi politykami i przemysłowcami w kraju, Autoklub Republiki Czechosłowackiej był bardzo wpływową organizacją. W pierwszej dekadzie swojego istnienia w międzywojennej Czechosłowacji Autoklub wykorzystał stabilizację gospodarczą i późniejszą koniunkturę ekonomiczną.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.16
PDF (English)