Analiza zachowań żywieniowych mężczyzn wyczynowo i amatorsko trenujących piłkę siatkową
PDF

Słowa kluczowe

zachowania żywieniowe
siatkarze
mężczyźni
sport nutritional behaviors
volleyball players
men
sport

Jak cytować

Gacek, M., & Popek, A. (2019). Analiza zachowań żywieniowych mężczyzn wyczynowo i amatorsko trenujących piłkę siatkową. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 93-102. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.16

Abstrakt

Wstęp: Różnorodna i zbilansowana dieta stanowi istotny czynnik utrzymania zdrowia i optymalizacji zdolności wysiłkowych sportowców. Zachowania żywieniowe zawodników są uzależnione od różnych czynników, w tym od poziomu sportowego.
Cel: Ocena zachowań żywieniowych sportowców trenujących piłkę siatkową w zależności od charakteru uprawiania sportu (amatorsko vs wyczynowo).
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 200 siatkarzy (100 wyczynowych
i 100 amatorów) z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza zachowań żywieniowych. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą testu niezależności chi-kwadrat z pakietu PQStat ver.1.6.
Wyniki: Siatkarze w najwyższym stopniu realizowali zalecenia dotyczące spożywania przynajmniej 3 posiłków dziennie (95,5%), uwzględniania produktów zbożowych w każdym posiłku głównym (83,0%) i preferowania wody mineralnej do nawadniania (82,0%). W najmniejszym odsetku siatkarze deklarowali codzienne spożywanie przynajmniej 2 porcji mleka i/lub produktów mlecznych (36,5%) oraz 2–3 porcji warzyw (26,0%), a także ograniczanie spożywania tłuszczów zwierzęcych (26,5%). Ocena zachowań żywieniowych w zależności od poziomu sportowego wykazała, że siatkarze wyczynowi w istotnie większym odsetku deklarowali regularne spożywanie posiłków (p < 0,01) i spożywanie najbardziej kalorycznego posiłku po treningu (p < 0,01). Ponadto sportowcy wyczynowi istotnie częściej prawidłowo nawadniali się w czasie treningu (p < 0,01), uwzględniali produkty węglowodanowe w każdym posiłku (p < 0,01) oraz ograniczali spożywanie słodkich i słonych przekąsek (p < 0,01), produktów fast food (p < 0,01) i napojów energetyzujących (p < 0,05). Istotnie częściej także codziennie spożywali 1–2 porcje owoców (p < 0,05) i 2–3 porcje warzyw (p < 0,01) oraz tłuszcze roślinne (p < 0,01). Z kolei siatkarze amatorzy w istotnie większym odsetku preferowali wodę mineralną i inne napoje niesłodzone do nawadniania się (p < 0,01).
Wnioski: Wykazano znaczenie charakteru uprawiania sportu (wyczynowy vs amatorski)
w odniesieniu do niektórych zachowań żywieniowych sportowców trenujących piłkę siatkową.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.16
PDF