Asymetria i symetria funkcjonalna u dzieci w wieku 11–13 lat
PDF

Słowa kluczowe

lateralizacja
ręczność
nożność
młodzież szkolna

Jak cytować

Choptiany, M. (2019). Asymetria i symetria funkcjonalna u dzieci w wieku 11–13 lat. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 79–91. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.15

Abstrakt

Celem pracy jest określenie asymetrii i symetrii funkcjonalnej, która dotyczy ręczności i nożności u dzieci w wieku 11–13 lat. Badaniami objęto 955 dziewcząt i chłopców z terenów województwa lubuskiego. Materiał został zebrany w latach 2016–2017 przez autorkę. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety dotyczący określonych czynności, które wykonywali badani. Zebrany materiał został opracowany statystycznie, wyliczono liczbowo i procentowo udział poszczególnych symetrii, asymetrii w określonych czynnościach oraz ich wartość punktową.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.15
PDF