Sport zapaśniczy w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe na Warmii i Mazurach (1964–1975)
PDF

Słowa kluczowe

zapasy
Warmia i Mazury
sport
koła LZS
zapasy w stylu wolnym

Jak cytować

Wójcik, Z. . (2022). Sport zapaśniczy w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe na Warmii i Mazurach (1964–1975). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(1), 55–75. https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.03

Abstrakt

Sport zapaśniczy pojawił się na Warmii i Mazurach stosunkowo późno, a w zrzeszeniu LZS dopiero w połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku. Wiejscy sportowcy upodobali sobie styl wolny. Uprawiano go w sześciu kołach LZS: Zarzewie Mazuchówka, Mazur Wydminy, Naprzód Sulimy, Pogoń Ryn, Giżycko i Piast Sterławki Wielkie. Mimo spartańskich warunków szkoleniowych
i braku wysoko kwalifikowanych kadr odnoszono wymierne sukcesy w rywalizacji okręgowej, strefowej i ogólnopolskiej. Sportowy postęp możliwy był dzięki ukształtowanemu przez ciężką fizyczną pracę na roli charakterowi ćwiczących, poprawnemu naborowi i selekcji, determinacji i zaangażowaniu w proces treningowy oraz brakowi alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego. Młodzież z niewielkich miast i wsi postrzegała sport jako jedną z nielicznych atrakcji, dlatego stworzona przez działaczy możliwość uprawiania zapasów miała wielu zwolenników. Działalność sportowa integrowała mieszkańców, była też dobrym sposobem na poznanie innych większych aglomeracji, ich historii, zabytków i tradycji kulturowych, a wszystko to uzupełniało proces edukacji szkolnej.

https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.03
PDF