Badanie jakościowe sportu i edukacji dla osób niepełnosprawnych z punktu widzenia managerów sportu i trenerów
PDF (English)

Słowa kluczowe

edukacja dla niepełnosprawnych
socjalizacja
sport dla niepełnosprawnych

Jak cytować

Sönmezoğlu, U. ., Tosun, A., & Yildiz, K. (2021). Badanie jakościowe sportu i edukacji dla osób niepełnosprawnych z punktu widzenia managerów sportu i trenerów . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 49–73. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.18

Abstrakt

Celem prezentowanych badań jest analiza aktywności sportowych osób niepełnosprawnych z perspektywy managerów sportu i trenerów. W badaniach użyto metody fenomenologicznej z wykorzystaniem metody badań jakościowych. W celu zgromadzenia danych posłużono się metodą wywiadu. Grupa badanych uczestników składała się z 10 ochotników (zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Dla wiarygodności i zasadności badań porównano i potwierdzono wyniki uzyskane przez dwóch niezależnych badaczy. Aby uwiarygodnić badania, ich autorzy jasno i dokładnie określili metodę i etapy badań. Do analizy danych została użyta metoda analizy treści. W badaniach zauważono, że ich uczestnicy wybrali sport dla niepełnosprawnych z takich powodów, jak uspołecznienie tej grupy, dodanie niepełnosprawnym pewności siebie, przyczynienie się do ich rozwoju. Uczestnicy podkreślali fakt, że niepełnosprawni są otwarci na zmiany i rozwój, będąc jednocześnie osobami wrażliwymi. Co więcej, uczestnicy badań zwracali uwagę na fakt, że sport poprawia jakość życia, stopień uspołecznienia i pewność siebie osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony należy nadmienić, że niepełnosprawni stykają się z problemami takimi, jak brak wyposażenia i transportu, zatrudnienia, nastawienie własnej rodziny i społeczności, etc. Co więcej, badania pokazały, że istnieje potrzeba dyskusji na temat współpracy uniwersytetami, włączenia dyscyplin sportowych dla niepełnosprawnych do federacji, opracowania podstruktur, edukacji dla osób niepełnosprawnych, gdyż tylko wtedy sport dla tej grupy społecznej ma szansę rozwoju.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.18
PDF (English)