Działania ruchowe i sportowe poprzez gry w celu podnoszenia umiejętności twórczego myślenia i jakości procesu uczenia się dla dzieci w wieku 14–15 lat
PDF (English)

Słowa kluczowe

ruchome działania
kreatywne myślenie
jakość uczenia się
edukacja
sport

Jak cytować

Basuki, Nurhasan, & Suroto. (2021). Działania ruchowe i sportowe poprzez gry w celu podnoszenia umiejętności twórczego myślenia i jakości procesu uczenia się dla dzieci w wieku 14–15 lat. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(1), 115–128. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.06

Abstrakt

Badanie dotyczy rozwijania ćwiczeń ruchowych poprzez gry, celem wzmocnienia kreatywnego myślenia uczniów. Aby osiągnąć cel nauczania przedmiotu sportowego i zdrowotnego, nauczyciele mogą zastosować opcjonalne metody kształcenia. Sprawdzono to przy użyciu eksperymentalnego projektu badawczo-rozwojowego o nazwie The Postest-Only Control Group Design. Analizując jakość procesu uczenia się, wykorzystuje się technikę analizy ilościowo-opisowej opartą na kwestionariuszach Formative Class Evaluation (FCE). Stwierdzono, że wynik wykonania wszystkich wskaźników wynosi 89%. W małej grupie wskaźnik prawdopodobieństwa jest mniejszy niż 0,05%, czyli 0,000, a wskaźnik FCE 89,35%. W dużej grupie – 0,000, a kategoria FCE wynosi 85,26%. Konieczne jest prowadzenie badań nad rozwijaniem uczenia się ruchów wzmacniających twórcze myślenie, wykonywanych w czasie gier. Wpływ na kreatywne myślenie uczniów – zarówno tych z grupy testującej projekt, jak i grupy kontrolnej – ma także przenoszenie ćwiczeń pomiędzy grami. Bazując na FCE, można stwierdzić, że jakość uczenia się jest ważna dla zatrudnienia, a zdaniem ekspertów istotne jest wdrożenie całości projektu.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.06
PDF (English)