Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie w „Akcji łączności fabryk (miasta) z wsią” w latach 1949–1954
PDF

Słowa kluczowe

historia
kultura fizyczna
kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce
okres po 1945 r.

Jak cytować

Stefanik, R. . (2020). Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie w „Akcji łączności fabryk (miasta) z wsią” w latach 1949–1954. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(4), 45–59. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.28

Abstrakt

Artykuł przedstawia organizację i przebieg „Akcji łączności fabryk (miasta) z wsią” na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w czasach stalinowskich (1949–1954). Celem tych propagandowych działań było wywołanie poczucia solidarności środowisk wiejskich z miejskimi, ułatwiającego aprobatę dla przymusowych dostaw płodów rolnych i żywca oraz dla socjalistycznej przebudowy wsi. Dla działaczy sportowych przeznaczono zadania tworzenia i rozwoju Ludowych Zespołów Sportowych, w których miała się skupić młodzież wiejska. Także AWF w Warszawie przystąpiło do omawianej akcji. Obok zakładania nowych LZS, prowadzenia treningów i przekazywania sprzętu sportowego, organizowano także spotkania z odczytem politycznych referatów. W okresie prac polowych na wieś wyjeżdżały grupy studentów, pomagając w różnych czynnościach gospodarczych, m.in. w żniwach czy wykopkach. Uatrakcyjniano też spotkania programem kulturalno-oświatowym: wspólnym ogniskiem połączonym z tańcami i śpiewem.

W badaniach oparto się na analizie materiałów archiwalnych oraz dostępnej literatury, stosując metodę indukcji oraz dedukcji.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.28
PDF