Czechosłowackie lekkoatletki na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym
PDF (English)

Słowa kluczowe

lekkoatletyka
Światowe Igrzyska Kobiet
Marie Mejzlíková I i II
Marie Vidláková

Jak cytować

Vostatková, P. (2020). Czechosłowackie lekkoatletki na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(4), 11–28. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.26

Abstrakt

W okresie międzywojennym nastąpiła emancypacja światowej lekkoatletyki kobiecej, gdy wyczyny sportowe i zainteresowanie publiczności, zwłaszcza podczas Światowych Igrzysk Kobiet,
w wyraźny sposób przyczyniły się do tego, że lekkoatletyka kobieca została zatwierdzona przez członków MKOI i IAAF. Europejska lekkoatletyka kobieca swój rozwój i emancypację w znacznym stopniu zawdzięcza reprezentacji Czechosłowackiego Związku Piłki Ręcznej i Sportów Kobiecych, której nie zabrakło w momencie założenia federacji światowej. Do wzrostu popularności lekkoatletyki kobiecej wśród europejskich fanów sportu w dużej mierze przyczyniły się światowej sławy gwiazdy lekkoatletycznych bieżni, a także rzutni i skoczni. W konkurencji z lekkoatletkami sportowych mocarstw mierzyć się mogły reprezentantki Polski i Czechosłowacji, i to mimo znacznie skromniejszego zaplecza treningowego. Artykuł poświęcony jest cieszącym się największymi sukcesami czechosłowackim lekkoatletkom okresu międzywojennego, które odniosły zwycięstwa w największych międzynarodowych zawodach lekkoatletyki kobiecej, a dzięki swoim fenomenalnym wyczynom zostały na zawsze wpisane do tabel rekordów światowej lekkoatletyki. Przy tworzeniu publikacji korzystano z czasopism oraz doniesień prasowych z epoki, a także z dotychczas niepublikowanych wpisów z ksiąg metrykalnych.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.26
PDF (English)