Przynależność organizacyjna, wiek oraz staż treningowy osób trenujących karate Kyokushin a ranga najważniejszych czynności zawodowych trenera
PDF

Słowa kluczowe

sporty walki
sztuki walki
karate Kyokushin
czynności zawodowe trenera

Jak cytować

Dobrzycki, A. (2020). Przynależność organizacyjna, wiek oraz staż treningowy osób trenujących karate Kyokushin a ranga najważniejszych czynności zawodowych trenera . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 59–77. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.13

Abstrakt

Wprowadzenie: Celem badania było poznanie opinii osób trenujących karate kyokushin dotyczących znaczenia (hierarchii) poszczególnych czynności zawodowych trenera. Materiał i metody badań: Badaniami objęto 54 praktyków z 25 klubów karate kyokushin w Polsce. Wiek badanych wynosił 35,0 ±12,0 lat, doświadczenie treningowe 15,9 ±8,7 lat. Wszyscy respondenci posiadali poziom wyszkolenia technicznego co najmniej 1 dan. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem był kwestionariusz ankiety Tumaniana w polskiej wersji Januszewskiego i Sterkowicza. Wyniki: Do najważniejszych czynności zawodowych trenera karate kyokushin należą trzy rodzaje kierowania zawodnikiem: kierowanie przygotowaniem fizycznym, technicznym i taktycznym. Bez względu na podziały organizacyjne oraz wiekowe, opinie dotyczące znaczenia poszczególnych czynności zawodowych trenera były zbieżne (rsp = 0,79–0,92; p < 0,001). Wnioski: Ranga czynności zawodowych trenera karate kyokushin zbliża tę odmianę walki bardziej do sportu niż sztuki walki czy systemu samoobrony. Rangi podstawowych czynności zawodowych trenera karate kyokushin, zapasów, boksu, MMA, taekwondo ITF i sportowego jiu-jitsu są zbieżne.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.13
PDF