Indeksacja czasopisma w bazie DOAJ

                                                         OAlogo1.jpg            doaj2.png        

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy poinformować naszych Czytelników, że 25 czerwca 2019 roku podjęto decyzję o indeksowaniu czasopisma „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe” w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ). Baza stworzona została przez Lund University, zawiera spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. W bazie widoczne są tytuły, autorzy oraz abstrakty indeksowanych artykułów.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż czasopismo indeksowane jest w następujących bazach naukowych:

    Agro
    BazHum
    CeON (Centrum Otwartej Nauki)
    CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
    DOAJ (Directory of Open Access Journals)
    ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
    Google Scholar
    Index Copernicus (ICV = 71.39)

Z wyrazami szacunku,

Redaktor naczelny
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD