XVII NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "LATEST HISTORY OF PHYSICAL CULTURE POLAND AND POLONIA"

logo_olejnica4.jpg

KOMUNIKAT NR 1

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
Instytut Edukacji Szkolnej
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Pedagogiczny

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Sekcja Historii Kultury Fizycznej

Centrum Historii Uczelni AWF Wrocław

 

O R G A N I Z U J Ą

XVII  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"NAJNOWSZA  HISTORIA  KULTURY  FIZYCZNEJ POLSKI  I  POLONII"

w ramach
Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej

Olejnica
26-28  września  2019 r.

 

Miejsce:
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy,
Olejnica, ul. Leśna 2
64-234 Przemęt

Cel konferencji:
Celem XVII konferencji Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej jest zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski oraz wymiana najnowszych doświadczeń pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem badaczy dziejów wychowania fizycznego, ruchu sportowego i rekreacyjno-turystycznego Polski i Polonii oraz mniejszości narodowych.

 

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Tomasz Jurek
Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
Dr hab. Jerzy Eider, prof. US
Dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
Dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
Dr hab. Renata Urban, prof. US
Dr hab. Ryszard Wryk, prof. UAM

Komitet organizacyjny:
Dr Rafał Szubert
Dr Ryszard Stefanik
Dr Agnieszka Połaniecka
Mgr Tomasz Siwiński
Mgr inż. Anna Koziatek 

Organizatorzy przewidują publikację prezentowanych prac w czasopiśmie „Rozprawy Naukowe” AWF Wrocław oraz w czasopiśmie „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe” 

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji.

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. Czasopismo ma ambicje stać się głównym forum wymiany myśli dla naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. 

Referaty – wymagania redakcyjne na podstawie regulaminu zawartego na stronach internetowych:

www.rozprawynaukowe.pl oraz https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/index

Szczegółowe informacje na temat terminu oddania tekstów oraz kosztów konferencji zostaną przedstawione w komunikacie nr 2.

Sekretariat
Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej
tel.: (71) 347-31-09
e-mail: rafal.szubert@awf.wroc.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
Instytut Edukacji Szkolnej
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej
Witelona 25, 51-617 Wrocław

 

Wrocław, 05.05.2019 r.                                                                   
KOMITET ORGANIZACYJNY