IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Historyków Kultury Fizycznej "Stulecie sportów zimowych i sportu wiejskiego w niepodległej Polsce"

Komitet Organizacyjny informuje, że w dniach 24-26 czerwca 2019 roku, w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie k/ JASŁA odbędzie się IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone: stuleciu sportów zimowych i sportu wiejskiego w niepodległej Polsce

Organizacja Sympozjum ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz wymianę doświadczeń naukowych w dziedzinie historii kultury fizycznej, sportu i turystyki w Polsce od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. Ponadto celem sympozjum jest praktyczne powiązanie działalności ośrodków naukowych i placówek o charakterze muzealnym, co pozwala na rozszerzenie przestrzeni do komunikacji ze społeczeństwem i możliwości upowszechniania badań naukowych poprzez:

- ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w niepodległej Polsce;
- określenie czynników rozwoju kultury fizycznej i sportu;
- wytyczenie kierunków wspólnych badań z polskimi ośrodkami naukowymi oraz placówkami muzealnymi w zakresie poznania dziedzictwa przeszłości w obszarze wychowania fizycznego i sportu i turystyki;
- publikacje i promocję prac naukowych;
- organizację wystaw o tematyce historycznej;

Komitet Naukowy Sympozjum:

dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) – przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Tomasz Jurek (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Poznańskiej AWF)
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. prof. AWF Maciej Łuczak (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
dr hab. prof. UwB Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. US Renata Urban (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. OSW Jerzy Urniaź (Olsztyńska Szkoła Wyższa)
dr Leon Rak
dr Teresa Drozdek-Małolepsza

Komitet organizacyjny:

dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy
dr Leon Rak
dr Teresa Drozdek-Małolepsza

Planowane sekcje tematyczne:

- Sporty zimowe w niepodległej Polsce 1919-2019
- Turystyka zimowa w niepodległej Polsce 1919-2019
- Sport i turystyka na wsi w niepodległej Polsce 1919-2019

Informacje organizacyjne:

1. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie według wzoru zmieszczonego w załączniku do dnia 30 kwietnia 2019 roku na adres e-mail: l.rak@ujd.edu.pl (forma preferowana) lub za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii UJD w Częstochowie, Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa.

2. Tekst artykułu należy przygotować zgodnie z wymaganiami czasopisma „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie:

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport

Pełny tekst artykułów należy przesłać w formie elektronicznej do dnia konferencji.

3. Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł i obejmuje: druk przyjętych po recenzjach materiałów wygłoszonych podczas konferencji w czasopiśmie UJD „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe” oraz wyżywienie. Opłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 15.05.2019 r. na nr konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem IV Sympozjum HKF Cieklin 2019

4. Opłatę za noclegi uczestnicy będą dokonywać na miejscu w dniu przyjazdu zgodnie z wybraną opcją noclegu. Organizatorzy zapewniają nocleg w pensjonacie „Wichrowe Wzgórza” w Nowym Żmigrodzie przy ul. Rynek 33. Kwestionariusz wyboru opcji noclegu należy przesłać do dnia 15.05.2019 r. na adres e-mail: l.rak@ujd.edu.pl (forma preferowana) lub za pośrednictwem poczty na adres: Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii UJD w Częstochowie, Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa.

5. W programie sympozjum zaplanowano dodatkowe atrakcje jak zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce lub/i zwiedzanie Magurskiego Parku Narodowego.

6. Wszelkie informacje: telefon: 791 994 591 lub e-mail: l.rak@ujd.edu.pl