Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe przyjęte do indeksacji przez Scopus

File:Scopus logo.svg - Wikimedia Commons

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe decyzją Content Selection and Advisory Board (CSAB), zostało zaakceptowane do indeksacji w bazie Scopus. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie będą indeksowane przez Scopus, co zapewnia większą widoczność dla autorów. Strona czasopisma w serwisie Scopus nie została jeszcze utworzona, ale już wkrótce wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie będą dostępne w Scopus.

Baza Scopus to największa neutralna w doborze źródeł baza streszczeń i cytowań z recenzowanych publikacji naukowych, opierająca się na ocenie niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Każde czasopismo obecne w bazie, przed przyjęciem przechodzi przez ocenę merytoryczną realizowaną przez niezależną radę.