XVIII NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "LATEST HISTORY OF PHYSICAL CULTURE POLAND AND POLONIA"

logo_olejnica3.jpg

KOMUNIKAT NR 1

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Sekcja Historii Kultury Fizycznej

Centrum Historii Uczelni AWF Wrocław

O R G A N I Z U J Ą

XVIII  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "NAJNOWSZA  HISTORIA  KULTURY  FIZYCZNEJ POLSKI  I  POLONII"

w ramach

Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej

 

Olejnica
16-18 września  2021 r.

Miejsce:
Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy,
Olejnica, ul. Leśna 2
64-234 Przemęt

Cel konferencji:

            Celem XVIII konferencji Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej jest zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski oraz wymiana najnowszych doświadczeń pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem badaczy dziejów wychowania fizycznego, ruchu sportowego i rekreacyjno-turystycznego Polski i Polonii oraz mniejszości narodowych.

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Tomasz Jurek
Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
Prof. dr hab. Maciej Łuczak
Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Prof. dr hab. Ryszard Wryk
Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
Dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
Dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
Dr hab. Renata Urban, prof. US

Komitet organizacyjny:
Dr Rafał Szubert – przewodniczący
Dr Teresa Drozdek-Małolepsza
Dr Agnieszka Połaniecka
Mgr Tomasz Siwiński
Dr Ryszard Stefanik
Mgr inż. Anna Koziatek

Organizatorzy przewidują publikację prezentowanych prac w czasopiśmie naukowym  Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe . Czasopismo naukowe Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe  znajduje się na liście (wykazie czasopism) Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czasopismo posiada 20 punktów.

Prace do publikacji – wymagania redakcyjne na podstawie regulaminu zawartego na stronie internetowej:

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/index

Szczegółowe informacje na temat terminu oddania tekstów oraz kosztów konferencji zostaną przedstawione w komunikacie nr 2.

Uprzejmie prosimy o przesłanie deklaracji udziału w konferencji do dnia 15 sierpnia 2021 r. na poniższy adres mailowy. Do wszystkich osób, które zadeklarują swój udział, zostanie przesłany Komunikat nr 2.

Sekretariat
Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej
tel.: (71) 347-31-09
e-mail: rafal.szubert@awf.wroc.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowani a Fizycznego
Instytut Edukacji Szkolnej
Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Witelona 25, 51-617 Wrocław

 

 

Wrocław, 02.07.2021 r.                                                                    KOMITET ORGANIZACYJNY