20 punktów w wykazie czasopism punktowanych z dnia 9 lutego 2021r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że czasopismo Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe uzyskało 20 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r.

Kompletny wykaz można pobrać tutaj. Czasopismo znajduje się pod pozycją nr 31347.

Z wyrazami szacunku,

Redaktor naczelny
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD