Zmiana języka publikacji

Szanowni Państwo,

Od 1 numeru w 2021 roku, czasopismo będzie ukazywało się wyłącznie w języku angielskim. Z tego względu przyszłe zgłoszenia artykułów prosimy przesyłać w języku angielskim. Zarówno brytyjska, jak i amerykańska pisownia są akceptowane, o ile dana pisownia jest używana konsekwentnie w całym tekście. Autorom, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie korekty językowej ich pracy przed przesłaniem. Dokumenty z poważnymi uchybieniami w języku angielskim mogą zostać zwrócone do autorów bez recenzji.

Z wyrazami szacunku,

Redaktor naczelny
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD