Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe ponownie na liście ERIH PLUS!

nsd_erihplus_.png

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy poinformować naszych Czytelników oraz Autorów, że 18 lutego 2020 czasopismo „Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe”, po ponownej ewaluacji zostało zaakceptowane przez bazę ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities). Czasopismo było obecne w niniejszej bazie w poprzednich latach, jednakże ze względu na zmianę nazwy, niezbędne było przeprowadzenie ewaluacji ponownie. ERIH PLUS – jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż czasopismo indeksowane jest w następujących bazach naukowych:

    Agro
    BazHum
    CeON (Centrum Otwartej Nauki)
    CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
    DOAJ (Directory of Open Access Journals)
    ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
    Google Scholar
    Index Copernicus (ICV = 84.39)

Z wyrazami szacunku,

Redaktor naczelny
Dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD