Zarządzanie ciągłością wiedzy w modelu 70-20-10

Autor

  • Bożena Gajdzik Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji

Słowa kluczowe:

luka wiedzy, model 70-20-10, pokolenie X, pokolenie Y

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę zarządzania ciągłością wiedzy w organizacjach
w warunkach zmian społeczno-demograficznych (starzenie się społeczeństw, wypieranie generacji
X przez generację Y z organizacji) i zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem (nowe paradygmaty zarządzania). Omówione zmiany uznano za determinanty wprowadzenia modelu uczenia się i doskonalenia zawodowego – modelu 70-20-10.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-18

Numer

Dział

Artykuły