Kontakt

Katedra Ekonomii i Finansów
Wydziału Prawa i Ekonomii
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

dr Paulina Ucieklak- Jeż, prof UJD (redaktor naczelna)

Wsparcie techniczne

mgr Marta Grzyb