Rada naukowa

Rada naukowa 2018:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący (Polska)
 • Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
 • Dr Hafezali Iqbal Hussain, Uniwersytet Taylora, Kuala Lumpur (Malezja)
 • Prof. Liliane Jodkowski, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Berlinie (Niemcy)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • PhD Judit Oláh, Uniwersytet w Debreczynie (Węgry)
 • Prof. Irina Onyusheva, Ph.D., Międzynarodowy Uniwersytet Stamford w Tajlandii (Tajlandia)
 • Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, VŠB – Politechnika w Ostrawie (Czechy)
 • Prof. Angela Polegrini, Uniwersytet w Mediolanie, Bicocca (Włochy)
 • Prof. Jôzsef Popp, Uniwersytet w Debreczynie (Węgry)
 • Prof. Julius Ramanauskas, Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa, Norejkiszki (Litwa)
 • Prof. dr Saulius Stanaitis, Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie (Litwa)
 • Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, VŠB – Politechnika w Ostrawie (Czechy)
 • Prof. Achille Vernizzi, Uniwersytet w Mediolanie, Bicocca (Włochy)

Rada naukowa 2017:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
 • Prof. dr Saulius Stanaitis, Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie (Litwa)
 • Prof. Angela Polegrini, Uniwersytet w Mediolanie, Bicocca (Włochy)
 • Prof. Achille Vernizzi, Uniwersytet w Mediolanie, Bicocca (Włochy)

Rada naukowa 2016:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
 • Prof. dr Saulius Stanaitis, Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie (Litwa)

Rada naukowa 2015:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
 • Prof. dr Saulius Stanaitis, Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie (Litwa)

Rada naukowa 2014:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)

Rada naukowa 2013:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Doc. RNDr. Zuzana Hajduová, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)

Rada naukowa 2012:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. Vojtěch SPÁČIL, Technical University Ostrava (Czechy)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Prof. Sona Hurna, Vysoká Škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)

Rada naukowa 2011:

 • Prof. zw. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)
 • Prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. VOJTĚCH SPÁČIL, Technical University Ostrava (Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Antoni Kożuch, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Polska)
 • Prof. Aliaksandr Rubakhau, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)