Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

dr Paulina Ucieklak- Jeż, prof. UJD

Redaktor statystyczna

dr Paulina Ucieklak- Jeż, prof. UJD

Redaktorzy językowi

Michael Baldwin, mgr Andrzej Wątroba, mgr Paulina Piasecka

Korekta

mgr Dariusz Jaworski

Sekretarz redakcji

mgr Agnieszka Jońska