Zastosowanie skali pomiarowej PSM (Public Service Motivation) do oceny motywacji ankieterów

Autor

Słowa kluczowe:

motywacja do służby publicznej, motywacja służby publicznej, skala Perry, skala pomiarowa PSM

Abstrakt

Zbudowanie systemu motywowania ankieterów pozyskujących dane w ramach statystyki publicznej, stanowiących nietypową grupę pracowników administracji rządowej, nie jest zadaniem standardowym. Wynika to z odmienności organizacyjnej tej grupy i zróżnicowanego charakteru realizowanych przez nią zadań. Kluczowym elementem skutecznego działania każdego systemu motywacyjnego jest odpowiednie określenie proporcji pomiędzy motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Finansowe bodźce motywują do działania pracowników, dla których ważne są przede wszystkim przesłanki racjonalne. Natomiast gratyfikacja pozafinansowa jest ważna dla tych, którym wartości prospołeczne wydają się bardziej istotne. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i analizy krytycznej opublikowanych dotychczas wyników, zaproponowano zastosowanie jednej ze skal pomiarowych PSM (Public Service Motivation) jako narzędzia wspierającego ustalenie proporcji pomiędzy motywatorami finansowymi i pozafinansowymi systemu motywowania ankieterów.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-28

Numer

Dział

Artykuły