Wpływ procesów migracyjnych na środowisko lokalne i sytuację osobistą migrantów zarobkowych

Autor

  • Piotr Cymanow Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Słowa kluczowe:

migracje ludności, zasoby ludzkie, środowisko lokalne

Abstrakt

Polska jest krajem o wielowiekowych tradycjach migracyjnych. W następstwie wydarzeń związanych z akcesją do struktur europejskich w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia nasz kraj doświadczył kolejnej fali odpływu migracyjnego – determinowanej szeregiem czynników o charakterze ekonomicznym. W artykule przedstawiono bilans korzyści i strat wynikających z masowych migracji poakcesyjnych ludności obszarów peryferyjnych. W każdej z wymienionych kategorii skoncentrowano się z jednej strony na następstwach procesów związanych z mobilnością, oddziałujących na procesy transformacji środowiska lokalnego migrantów, drugi aspekt dotyczył natomiast zmian zachodzących w rodzinach (gospodarstwach domowych) osób przebywających na zagranicznym wyjeździe zarobkowym.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-18

Numer

Dział

Artykuły