Ubezpieczenie jako instrument finansowej kontroli ryzyka

Autor

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia, finansowanie ryzyka, funkcje ubezpieczeń

Abstrakt

W artykule zaprezentowano różne spojrzenia na instrument, jakim są ubezpieczenia. W toku analizy zdefiniowano ubezpieczenia z punktu widzenia ekonomicznego, prawnego oraz organizacyjno-finansowego, zwracając przy tym szczególną uwagę na te jego aspekty, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz zawierania transakcji na tym rynku. Przedstawiono również funkcje ubezpieczeń, które sprawiają, że ubezpieczenia są instrumentem finansowej kontroli ryzyka o szerokim wpływie na funkcjonowanie korzystających z niego podmiotów oraz całej gospodarki.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-28

Numer

Dział

Artykuły