Instrumenty polityki społecznej wobec młodego i starszego pokolenia w Polsce – porównanie wybranych problemów

Autor

Słowa kluczowe:

polityka społeczna, młode pokolenie, stare pokolenie, pomoc społeczna

Abstrakt

W Polsce można dostrzec wyraźne różnice w udzielaniu świadczeń socjalnych różnym pokoleniom, zróżnicowanie to ma wpływ na rosnące ubóstwo i rozwarstwienie społeczne. Prowadzona przez władzę polityka wsparcia w dużym stopniu determinuje jakość życia poszczególnych zbiorowości, prowadząc tym samym do większej aktywności osób młodszych niż starszych. Celem artykułu było porównanie form wsparcia finansowego oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy pomoc ta wpływa na wyższą jakością życia młodych rodziców w wieku 20–35 lat oraz starszego pokolenia w wieku emerytalnym (65–78 lat). Badanie miało charakter pilotażowy. Na podstawie badań przeprowadzonych w marcu 2018 roku na grupie 18 wybranych osób, (w tym: 10 osób młodych i 8 osób starszych) zweryfikowano sposoby pomocy finansowej dla młodego i starszego pokolenia oraz skuteczność i efektywność ich realizacji. W dalszej części pracy dokonano analizy stanu i perspektywy demograficznej omawianych grup oraz zidentyfikowano i porównano wybrane problemy i wyzwania w zakresie udzielania pomocy społecznej. Wnioski: Pomoc socjalna w Polsce jest kierowana w głównej mierze do osób młodych, zakładających rodziny, co powoduje wyłączenie innych grup społecznych, w tym seniorów, w planowanych strategiach wsparcia społecznego i ekonomicznego. Rozwój polityki społecznej w Polsce powinien być bardziej równomierny.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-28

Numer

Dział

Artykuły