Instrumenty polityki społecznej wobec młodego i starszego pokolenia w Polsce – porównanie wybranych problemów
PDF

Słowa kluczowe

polityka społeczna
młode pokolenie
stare pokolenie
pomoc społeczna social policy
social assistance
the young generation
the old generation