Wykorzystanie innowacji technologicznych w monitorowaniu aktywności fizycznej

Autor

Abstrakt

Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży mogą przyczynić się do dokonywania przez nich dobrych dla zdrowia wyborów, a u dorosłych – wpłynąć na zmianę nawyków z negatywnych na prozdrowotne, służące poprawie zdrowia. Rozwój technologii elektronicznej sprawił, że w dziedzinie tej można korzystać z urządzeń, które sprawdzają, monitorują, a także w sposób pośredni motywują do zmiany stylu życia. Do wymiany informacji służą różnego typu aplikacje instalowane w smartfonach, tabletach czy komputerach, monitorujące poziom aktywności fizycznej i zmiany związane z jej podejmowaniem, zachodzące w organizmie, np. zmiany poziomu tętna podczas wysiłku. Dane wykazują, że już ponad 30% osób korzystających z Internetu wykorzystuje także urządzenia monitorujące i aplikacje zdrowotne w codziennym trybie życia; korzystanie z nich może przyczynić się w konsekwencji do poprawy kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania innowacji technologicznych do monitorowania aktywności fizycznej, przeznaczonych dla ludzi w każdym wieku, na podstawie badań dostępnych w literaturze przedmiotu. Sformułowano następujący problem badawczy: czy dostępne urządzenia elektroniczne monitorujące poziom aktywności fizycznej przyczyniają się do zmiany elementów stylu życia badanych osób? W pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, polegającą na przeglądzie literatury i uzyskaniu wiedzy z danego zakresu. Okazało się, że istnieje już długa lista dostępnych aplikacji zdrowotnych, mimo to badania naukowe w tym zakresie są dość ograniczone.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-13

Numer

Dział

Artykuły