Ochrona ubezpieczeniowa działalności rolniczej w Polsce (część I)

Autor

  • Marcin Hyski Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Słowa kluczowe:

ubezpieczenia rolne, ryzyko w działalności rolniczej, ochrona ubezpieczeniowa

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej skoncentrowano się na przedstawieniu tła historycznego kształtowania się oferty ubezpieczeń dla rolnictwa w Polsce oraz scharakteryzowano ryzyko związane z realizacją działalności rolniczej. W drugiej części artykuł prezentuje przegląd zakresu ochrony ubezpieczeniowej ryzyk właściwych dla działalności rolniczej, z uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Możliwy do zrealizowania zakres ochrony ubezpieczeniowej przedstawiono na przykładzie trzech wybranych zakładów ubezpieczeń. Celem artykułu jest poznanie ogólnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, którym objęta jest ludność zajmująca się rolnictwem, oraz jego historycznych uwarunkowań, w kontekście ryzyk związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-18

Numer

Dział

Artykuły