Fotografie w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie – przejmowanie, przechowywanie, przyczyny destrukcji

Autor

  • Elżbieta Surma-Jończyk

Słowa kluczowe:

Archiwum Państwowe w Częstochowie, zasób archiwalny, fotografie, gromadzenie, zabezpieczanie, destrukcja

Abstrakt

Komunikat zawiera podstawowe informacje dotyczące obecności dokumentacji fotograficznej w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Fotografie w postaci pojedynczych zdjęć czy ich zbiorów, wytworzone przez osoby fizyczne (fotografów, artystów, fotoreporterów), instytucje prywatne (agencje fotograficzne), państwowe jednostki organizacyjne (urzędy, zakłady przemysłowe, placówki oświatowe i kultury) są na podstawie wybranych kryteriów wyselekcjonowane w celu przechowywania wieczystego przez archiwa państwowe.

Dokumentacja ta z uwagi na swój delikatny i wrażliwy charakter jest szczególnie narażona na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, powodujących często nieodwracalny proces destrukcji. Stąd tak ważna jest rola zapewnienia właściwych warunków użytkowania i przechowywania tych materiałów, aby zabezpieczyć je dla przyszłych pokoleń.  

Opublikowane

2020-07-17