Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - Jerzy Piwowarski

Redaktor kierunkowy - Jerzy Piwowarski

Redakcja naukowa tomu - Jerzy Piwowarski

Redaktor naczelny wydawnictwa - Paulina Piasecka

Redaktor językowy - Agnieszka Czajkowska

Redaktor statystyczny - Zbigniew Wieczorek

Redaktor techniczny - Marcin Wieczorek

Sekretariat- Dariusz Pleśniak, Marcin Wieczorek

Projekt okładki - Jerzy Piwowarski

Skład i łamanie - Marcin Wieczorek