O czasopiśmie

Rocznik „Photographia Academica” stanowi bezpośrednią kontynuację „Prac Naukowych AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia” (vide: pn.ajd.czest.pl) i skierowany jest do osób zainteresowanych różnorodnymi zagadnieniami związanymi z fotografią- jej teraźniejszością i przeszłością.

Periodyk, w którym publikowane są wyłącznie recenzowane artykuły, dostępny jest w wersji drukowanej i cyfrowej.