Polskie środowisko miłośników fotografii wobec kwestii zachowania własnej spuścizny artystycznej

Autor

  • Jerzy Piwowarski

Słowa kluczowe:

muzeum fotografii, archiwum fotografii, fotografia polska, ruch amatorski, Narodowe Centrum Fotografii

Abstrakt

Wieloletnim problemem polskich fotografów jest zachowanie ich spuścizny artystycznej. Mimo posiadanej wiedzy i działań podejmowanych już w końcu XIX w., a następnie w okresie międzywojennym i po 1945 r., trudno uznać obecną sytuację za zapewniającą zabezpieczenie dorobku licznych twórców. Przedstawiając przykłady podejmowanych działań, zaprezentowano także najnowszą inicjatywę akademickich środowisk historyków i dydaktyków fotografii, jaką jest powołanie Narodowego Centrum Fotografii.  

Opublikowane

2020-07-17