Wykorzystywanie zdjęć archiwalnych w projektach artystycznych

Autor

  • Zbigniew Tomaszczuk

Słowa kluczowe:

fotografia archiwalna, archeologia fotografii, fotograficzne działania performatywne, reinterpretacja przeszłości

Abstrakt

Tekst dotyczy twórczości wybranych polskich fotografów, którzy przywołując zdjęcia z historii opisują współczesne problemy, między innymi wpisując zdjęcie w aktualny kontekst. Prace te mają charakter narracyjny i polegają na modyfikowaniu istniejących fotografii w celu ich wykorzystania do tworzenia własnych opowieści.  

Opublikowane

2020-07-17